Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is de realistische overtuiging dat je iets kunt, en dat je door inspanning nieuwe taken kunt volbrengen. Het is de balans tussen je vaardigheden en eigenwaarde. Zelfvertrouwen ontwikkel je door ervaring op te doen. Dit vergt discipline en doorzettingsvermogen.

Zelfvertrouwen vergroten

Je kunt je zelfvertrouwen vergroten door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Wanneer je door inspanning nieuwe vaardigheden gaat beheersen stijgt ook je zelfvertrouwen. Hiervoor moet je wel over een groeimindset beschikken. Een statische mindset zou namelijk je stap om over te gaan tot inspanning uit de weg gaan. Het is vooral belangrijk dat je de voldoening haalt uit de inspanningen die je levert. Dit is een manier om je zelfvertrouwen duurzaam te vergroten, zelfs als je doel niet volledig wordt behaald. Dus wil je iemand een compliment geven en daarmee zijn zelfvertrouwen laten groeien? Prijs dan zijn of haar inspanning en doorzettingsvermogen zodra een doel behaald wordt.

Het is een misvatting dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen door hun verstand en talent te prijzen. Bijvoorbeeld met een goed bedoeld compliment als: “wauw, wat ben je slim!” Dit geeft mogelijk zelfs het tegenovergestelde effect op de lange termijn. zodra iets namelijk niet lukt zijn ze een ‘mislukking’ omdat ze dan gevoelsmatig over onvoldoende talent beschikken om het wel te laten lukken. Want als het niet lukt ben je te ‘dom’ voor deze taak. Hierdoor activeert hun onbewuste mind die ervoor zorgt dat ze de volgende uitdaging uit de weg gaan om een nieuwe negatieve ervaring te voorkomen.

Gebrek aan zelfvertrouwen

Een gebrek aan zelfvertrouwen is een veel voorkomend verschijnsel. Ben je bijvoorbeeld introvert en heb je moeite om jezelf te uiten, dan durf je waarschijnlijk weinig initiatief te nemen. Bang dat je iets verkeerds doet of iets stoms zegt en dat je omgeving hier je afkeurend op zal reageren. Doordat je uitdagingen uit de weg gaat behaal je ook geen succes en hierdoor heb je weinig tot geen positieve ervaringen. Zo krijgt je zelfvertrouwen geen enkele boost en kom je in een negatieve spiraal.

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Zelfvertrouwen is één van de sleutel voorwaarden bij het stellen van doelen en het behalen daarvan.
Reactie plaatsen